Mercat de les Flors


Lleida, 59
08004 Barcelona
SPAIN

+349 3 295 5440
produccion@laportabcn.com
mercatflors.cat/en/